Packrafting na Slovensku

Packrafting na slovenskej rieke Váh je vhodný predovšetkým pre ľudí, ktorí chcú

 • bezprostredne a zblízka poznávať život ľudí v okolí tejto rieky,
 • poznávať krajinu a prejsť ju ako turisti v nenáročnom nanajvýš stredne obtiažnom teréne,
 • spoznať krásy prírody a technické zaujímavosti,
 • na dovolenke radšej zážitok ako nečinné povaľovanie,
 • vyskúšať svoj nový packraft, naučiť sa základom techniky pádlovania a prežitia v prírode,
 • prežiť v divokej prírode s minimálnym vybavením ale s istotou blízkosti bezpečného zázemia pre prípad potreby,
 • vyskúšať rafting ale netrúfnu si na divokú vodu,
 • majú radšej tiché a pokojné miesta bez stresu a dovolenku bez náhlenia.

Hlohovec - železničný most

Železničný most na trati Leopoldov-Lužianky cez rieku Váh pri Hlohovci stojí od roku 1948 na mieste pôvodného, ktorý koncom druhej svetovej vojny zničila ustupujúca nemecká armáda.


Protitankové zátarasy Nozdrkovce

Ak pri splavovaní rieky Váh narazíte na túto skalu, je najvyšší čas vylodiť sa. Na ľavom brehu hneď za hrázdou sú protitankové zátarasy.


Pramenisko a sústava jazierok

Na pravom brehu je umelý ostrov, ktorý vznikol pri regulácii rieky niekedy v minulom storočí, pri výstavbe Biskupického kanála. Hladina vody v kanáli je o niekoľko metrov vyššie, než v normálnom koryte. Hladina spodnej vody na tomto ostrove je vyššia než terén, respektíve tesne pod terénom. Na tomto mieste tak vzniklo pramenisko so sústavou jazierok.


Melčický potok, Melčická kyselka

Melčický potok pramení v Bielych karpatoch pod vrchom Dúžnik [807 m n. m.].


Pamätník ženistom v Seredi - obojživelný pásový transportér PTS-10

Váh pri Seredi je mohutná nížinná rieka so stále dostatočne ťahajúcim prúdom. Asi päťsto metrov pred mostom je brod, nemožno si ho nevšimnúť. Je na prvý pohľad zjavné, že jeho účel je iný než vačšiny brodov na tejto rieke. Je to miesto, kde sa na druhý breh Váhu dostávali pri svojich cvičeniach tunajší ženisti.


Kompa Strečno - Nezbudská Lúčka

Pod strečnianskym hradom medzi obcami Strečno a Nezbudská Lúčka premáva kompa. Z jedného brehu na druhý preváža autá, bicykle, aj peších turistov.


Machnáč

Pri potulkách kotlinou rieky Váh, dolinou riečky Chocholnice alebo Drietomice, môžete vystúpiť na najvyšší vrch drietomského chotára 771 metrov vysoký Machnáč.


Sokolí Kameň

Pri potulkách kotlinou rieky Váh, dolinou riečky Chocholnice alebo Drietomice môžete vystúpiť na bočný hrebeň Bielych Karpát s vypreparovanou skalou Sokolí Kameň.


Perspektíva packraftingu v roku 2021

Čo čaká nielen packrafting či vodácke športy, ale šport akokoľvek v roku 2021 dokáže odhadnúť len odborník so sklenenou guľou na svojom pracovnom stole. Nevyspytateľné a nepochopiteľné kroky vlády nezmyselne a bezhlavo obmedzujúce občianske slobody nedávajú vaľa nádeje. Koronavírus mutuje a vidina zaočkovania sa rozpýva nielen v nedostatku vakcín, ale aj v neúčinnosti na jeho upgradované verzie.


Povinnosti packraftera.

Čo všetko musí packrafter aspoň raz do roka urobiť pre svoju manželku?


Resume

Packrafting on the European and Slovak River Vah is particularly suitable for people who want

 • immediately and close to discovering the lives of people around this river,
 • to explore the countryside and to go as tourists in an unpretentious, extremely middle difficult terrain,
 • to discover the beauty of nature and technical attractions,
 • to enjoy a holiday experience rather than idle thinking,
 • try out its new packraft, learn the basics of paddling and survival in nature,
 • to live in wildlife with minimal equipment but with the proximity of a secure background if needed,
 • try rafting, but I do not care about the wild water,
 • they prefer quiet and peaceful places without stress and holiday without annoyance.

Looking for a guide to the Slovak rivers? Email me.