Packrafting na Slovensku

Packrafting na slovenskej rieke Váh je vhodný predovšetkým pre ľudí, ktorí chcú

 • bezprostredne a zblízka poznávať život ľudí v okolí tejto rieky,
 • poznávať krajinu a prejsť ju ako turisti v nenáročnom nanajvýš stredne obtiažnom teréne,
 • spoznať krásy prírody a technické zaujímavosti,
 • na dovolenke radšej zážitok ako nečinné povaľovanie,
 • vyskúšať svoj nový packraft, naučiť sa základom techniky pádlovania a prežitia v prírode,
 • prežiť v divokej prírode s minimálnym vybavením ale s istotou blízkosti bezpečného zázemia pre prípad potreby,
 • vyskúšať rafting ale netrúfnu si na divokú vodu,
 • majú radšej tiché a pokojné miesta bez stresu a dovolenku bez náhlenia.

Splav Váhu z Plevníka-Drienového do Považskej Bystrice

Tento splav osem kilometrov dlhého úseku by mohol mať podnadpis: "Dajte si na vode pozor, aby vás nezrazilo auto!"


Splav Dunaja z Hainburgu do Bratislavy

S malou loďkou na veľkej rieke.
Rieka Dunaj medzi Bad Deutsch-Altenburg a Bratislavou je vodnatá a tečie veľmi rýchlo. Dvadsať kilometrov sme bez námahy spravili za dve a pol hodiny plavby. Vypočítaná priemerná rýchlosť plavby je neuveriteľných 8 km/h a to často bez pádlovania, nechali sme sa len unášať prúdom.


Splav loďkou na Váhu

Na internete je veľa serverov, ktoré sa venujú splavovaniu riek. Nedávno som objavil jeden nový, www.navahu.sk, ktorý sa zameriava na splavy rieky Váh v okolí Trenčína.


Čo robí packrafter v zime?

Hodnotí predchádzajúci rok, spracúva nazbieraný filmový materiál, robí údržbu na vybavení, plánuje akcie na letnú sezónu, študuje mapy a cestovné poriadky, robí propagačné akcie, získava sponzorov...


Zmenené plavebné podmienky na Váhu v Trenčíne

Po dostavbe a napustení hate MVE v Trenčianskych Biskupiciach len 500 metrov pod starou haťou sa plavebné podmienky na Váhu zmenili.


Nosická priehrada

Tip na jednodenný výlet po Váhu medzi Považskou Bystricou a Púchovom. Desať kilometrov po hladine priehrady pri troche šťastia aj s vetrom v chrbte.


Keď sú povodne

Keď sú povodne, ľudia sú zdesení, nám to však vyčarí úsmev na tvári.


Cez prekážky k vode

Staré latinské príslovie hovorí: Per aspera ad astra - cez prekážky ku hviezdam. Packrafter nemá svoje ambície niekde vo vesmíre, potrebuje sa dostať k vode. Niekedy je to jednoduché, inokedy musí prekonať mnohé nástrahy.


Môj prvý packrafting

Ak niekto bude tvrdiť o packraftingu, že je to nový spôsob splavovania, istotne nepozná celú históriu tohto vodáckeho športu.

Objaviteľmi packraftingu a prvými packraftermi na svete som bol ja a môj mladší brat.

Resume

Packrafting on the European and Slovak River Vah is particularly suitable for people who want

 • immediately and close to discovering the lives of people around this river,
 • to explore the countryside and to go as tourists in an unpretentious, extremely middle difficult terrain,
 • to discover the beauty of nature and technical attractions,
 • to enjoy a holiday experience rather than idle thinking,
 • try out its new packraft, learn the basics of paddling and survival in nature,
 • to live in wildlife with minimal equipment but with the proximity of a secure background if needed,
 • try rafting, but I do not care about the wild water,
 • they prefer quiet and peaceful places without stress and holiday without annoyance.