Cez prekážky k vode

Staré latiské príslovie hovorí: Per aspera ad astra - cez prekážky ku hviezdam. Packrafter nemá svoje ambície niekde vo vesmíre, potrebuje sa dostať k vode. Niekedy je to jednoduché, inokedy musí prekonať mnohé nástrahy. Pravdaže, čo by sme nespravili, aby sme si mohli omočiť pádlo, že?


Resume

Through hardships to the stars

The Old Latin Proverb says: Per aspera ad astra - Through hardships to the stars. Packrafter does not have his ambitions somewhere in space, he needs to get to the water. Sometimes it's simple, sometimes he has to overcome many obstacles. Sure, what would we not do to get a paddle, did we?