Nosická priehrada

Nosickú priehradu v rokoch 1950 až 1957 vybudovali pod vedením komunistov najmä mladí ľudia, často príslušníci mládežníckeho zväzu. Vystriedalo sa ich tu až 55 tisíc. Dostala preto prívlastok priehrada mládeže.

Pri jej budovaní sa muselo preložiť 35 kilometrov ciest a 12 kilometrov dvojkoľajnej železničnej trate.

Dnes sa železnica prekladá opäť. Dôvodom je zvyšovanie traťovej rýchlosti. Pod priehradou sa zakladajú piliere nového mostu a priamo v jazere priehrady bude stáť ďalší most.

Pádlovanie dlhé desať kilometrov mi trvalo viac ako päť hodín iba preto, že som mal riadne dlhú prestávku na obed. Pochutil som si na thajských ryžových krekroch s kúskami bravčového mäsa a po obede na čerstvo uvarenej káve. Po prvý krát som v poľných podmienkach vyskúšal nový varič a konvičku.


Resume

Nosice dam

Nosice Dam was built from 1950 - 1957, under the leadership of the communists mainly by young people, often members of the Youth Union, up to 55 000 volunteers were involved in the construction. Therefore, it received the attribute “Youth Dam”.

While building the dam, 35 km of roads and 12 km of double–track railway had to be moved.

  • Dam wall is 36 m tall and 500 m long.
  • The depth of water at dam wall is 18 m.
  • The total projected volume of the dam is 36 million cubic meters.
  • Because of the sedimentation, now it is a quarter smaller than when it was built.
  • The area of the reservoir is 5,7 km².
  • At the widest point, the shores are 1,5 km distant from each other.
  • The length of backwater is 12 km.

Paddling ten kilometers took me more than five hours only because I had really long lunch break. I had Thai rice crackers with pieces of pork and after lunch tasty, fresh-brewed coffee. For the first time, in the field conditions I tried a new cooker and a coffee pot.