Zmenené plavebné podmienky na Váhu v Trenčíne

Pod haťou v Trenčianskych Biskupiciach bývali tri kamenné stupne, ktoré sa museli obniesť a splavné boli len zriedka, raftom pri veľkej vode. Vtedy sa na nich dalo pekne vyblázniť. Po dobudovaní a napustení novej hate malej vodnej elektrárne len päťstodvadsať metrov pod tou staršou stupne na rieke zostali, dva z nich sú však hlboko pod vodou.

Plavebné podmienky sa výrazne zmenili. Oproti predchádzajúcemu prenášaniu a koníčkovaniu sa tento úsek dá prekonať len s dvomi obnášaniami veľkých hatí. Prvý stupeň síce zostal nad vodou, hladina pod ním je zdvihnutá a jeho prekonanie loďou je jednoduché napríklad asi päť metrov od ľavého brehu.

Zaplavený stupeň nad haťou VE v Trenčianskych Biskupiciach

Po výstavbe pilierov nového cestného mosta voda pod druhým stupňom do nich narážala a stupeň sa stal prakticky nesplavný. Teraz je pod hladinou a plavba pod mostom je bezproblémová.

Zaplavený stupeň pod mostom v Trenčianskych Biskupiciach

Nová hať sa prenáša vpravo.

Hať vodnej elektrárne v Trenčianskych Biskupiciach

Popis tejto vodnej cesty je na stránke stredný Váh.


Resume

Changed navigation conditions

on Vah river in Trencin.