Packrafting na Slovensku

Packrafting na slovenskej rieke Váh je vhodný predovšetkým pre ľudí, ktorí chcú

 • bezprostredne a zblízka poznávať život ľudí v okolí tejto rieky,
 • poznávať krajinu a prejsť ju ako turisti v nenáročnom nanajvýš stredne obtiažnom teréne,
 • spoznať krásy prírody a technické zaujímavosti,
 • na dovolenke radšej zážitok ako nečinné povaľovanie,
 • vyskúšať svoj nový packraft, naučiť sa základom techniky pádlovania a prežitia v prírode,
 • prežiť v divokej prírode s minimálnym vybavením ale s istotou blízkosti bezpečného zázemia pre prípad potreby,
 • vyskúšať rafting ale netrúfnu si na divokú vodu,
 • majú radšej tiché a pokojné miesta bez stresu a dovolenku bez náhlenia.

Haluzická tiesňava

Niektoré miesta pri splave rieky Váh packrafter nemôže nenavštíviť. Haluzická tiesňava medzi ne patrí tiež. Od rieky k nej treba prejsť pár kilometrov, ale jej návšteva vylaloženú námahu určite vynahradí.


Opatovská jaskyňa

Niektoré miesta pri splave rieky Váh packrafter nemôže nenavštíviť. Opatovská jaskyňa medzi ne patrí, je len kúsok od rieky.


Skladací varič na drevo (na čerstvú kávu)

Ak packrafter počas svojho putovania či plavby dostane chuť na kávu, má tri možnosti. Najlepšia z nich je tá čerstvo uvarená.


Resume

Packrafting on the European and Slovak River Vah is particularly suitable for people who want

 • immediately and close to discovering the lives of people around this river,
 • to explore the countryside and to go as tourists in an unpretentious, extremely middle difficult terrain,
 • to discover the beauty of nature and technical attractions,
 • to enjoy a holiday experience rather than idle thinking,
 • try out its new packraft, learn the basics of paddling and survival in nature,
 • to live in wildlife with minimal equipment but with the proximity of a secure background if needed,
 • try rafting, but I do not care about the wild water,
 • they prefer quiet and peaceful places without stress and holiday without annoyance.