KPZ - Balíček potrebných drobností

Na každý splav rieky so sebou nosím zopár drobností, ktoré sa vždy hodia. Ich zoznam sa priebežne mení a aktualizuje podľa potrieb. Momentálne sa v mojom balíčku nachádzajú tieto veci (bez abecedného poradia, poradia dôležitosti, či akéhokoľvek iného poradia):


Resume

Survival kit

The list of things I use to carry with me all the time I raft the rivers. The list changes from time to time. Some of those things are always necessary, others can be discarded from the package or replaced with those currently more needed ones.