Skúsenosti so zimným uskladnením packraftu

Pri zimnom uskladnení plavidla som získal dve dôležité skúsenosti:

1 Pri zimovaní nafúknutej lode som nechal otvorené krytky ventilov. Po nejakom čase som si všimol deformáciu lode. Ventilom bez krytky vzduch síce pomaly, ale predsa unikal.

Otvorená krytka ventilu nafukovacej lode

Ak chcete, aby vám časom loď nesfúkla, zatvárajte pri jej zimovaní krytku ventilu.

Zatvorená krytka ventilu nafukovacej lode

2 Pozor na zmeny teploty počas skladovania. Loď som nafúkol a uskladnil pri teplote okolo nuly. Potom prišla teplá zima a teploty stúpli dokonca až na pätnásť stupňov. Tlak v plavidle súpol až na hornú hranicu a musel som odpúšťať vzduch. Našťastie som si to všimol. Nič zlé sa nestalo, aj keď som loď pri uskladnení nenafúkol úplne. To by bola iná katastrofa.


Resume

Store packraft in winter

How to god store packraft in the winter.