Povinnosti packraftera.

Čo všetko musí packrafter aspoň raz do roka urobiť pre svoju manželku? Vymaľovať obývačku, povysávať, umyť riad...

Predovšetkým ju musí aspoň raz do roka vziať na vodu!


Resume

Packrafter's duties

What does a packrafter have to do for his wife at least once a year? Paint the living room, vacuum, wash the dishes... Above all, he must take it on the river!