Hradnianska dolina, Melčický potok, Melčická kyselka

Miesta, ktoré packrafter musí navštíviť pri splavovaní Váhu či jeho prítokov.

Melčický potok pramení v Bielych karpatoch pod vrchom Dúžnik [807 m n. m.].

Tečie Hradnianskou (Kamennou) dolinou a býval pravostranným prítokom rieky Váh. Nie že by sa aj teraz nevlieval do Váhu z pravej strany, jeho dolný tok je však silne zregulovaný. Najskor sa po sútoku s Invanovským potokom vlieva do Chocholnice, aby neskôr, keď sa pridá aj Haluzický potok, pretiekli zhybkou popod derivačný kanál do Váhu ako Bošáčka.

Ak je Melčický potok niekedy splavný, môže to byť iba po silných dažďoch.

Aj keď nie je na plavbu vhodný, dá sa popri jeho toku spraviť príjemná prechádzka spestrená návštevou Melčickej kyselky.

Minerálny prameň je zachytený do skruží s osadenou pumpou. V areáli je aj prístrešok a nejaké atrakcie pre deti.


Resume

Packrafter must see: Hradnianska valley, Melcicky creek, mineral wellspring in Melcice

The creek is not suitable for rafting, but the walk around it is beautiful. Next to the creek is a spring of mineral water.