Pramenisko a sústava jazierok

Miesta, ktoré packrafter musí navštíviť pri splavovaní Váhu či jeho prítokov.

Ak pri splavovaní rieky Váh narazíte na túto skalu, je najvyšší čas vylodiť sa.

Na pravom brehu je umelý ostrov, ktorý vznikol pri regulácii rieky niekedy v minulom storočí, pri výstavbe Biskupického kanála. Hladina vody v kanáli je o niekoľko metrov vyššie, než v normálnom koryte. Hladina spodnej vody na tomto ostrove je vyššia než terén, respektíve tesne pod terénom. Na tomto mieste tak vzniklo pramenisko so sústavou jazierok. Voda z jazierok potom v potôčikoch steká do rieky.


Resume

Packrafter must see: Spring and system of lakes

The high level of groundwater on the artificial island caused the water to spring and create a system of lakes.