Hlohovec - železničný most

Železničný most na trati Leopoldov-Lužianky cez rieku Váh pri Hlohovci stojí od roku 1948 na mieste pôvodného, ktorý koncom druhej svetovej vojny zničila ustupujúca nemecká armáda. Je železný, priehradový, nitovaný s dolnou mostovkou a je na ňom lávka pre chodcov a cyklistov. V jeho blízkosti sú romantické zákutia s možnosťou núdzového nocľahu. Blízkosť mesta umožňuje pakrafterovi navštíviť pamiatky, alebo doplniť zásoby.


Resume

Railway bridge Hlohovec

The bridge on the Leopoldov-Lužianky railway over the Váh River near Hlohovec has been standing since 1948.

In its vicinity are romantic nooks with the possibility of emergency accommodation.

The proximity of the city allows the pakrafter to visit monuments or replenish supplies.