Sereď - Baileyho most

Pri splavovaní rieky Váh neďaleko mesta Sereď stojí za návštevu lužný les na pravom brehu rieky. Lesopark na ulici Starý most smerom na sever prirodzene prechádza do voľnej prírody prekypujúcej životom.

Za pozornosť v tejto časti mesta stojí Bayleyho most nazvaný podľa konštruktéra. Je to britský most z obdobia druhej svetovej vojny, ktorý na tomto mieste dobre slúži doteraz. O úspešnosti konštrukcie istotne svedčí aj to, že rovnaký most bol v roku 2021 použitý na premostenie rieky Ondava na východnom Slovensku, tiež v Banskej Bystrici a o rok skôr ako dočasné premostenie rieky Poprad v Kežmarku.


Resume

Bailey's bridge

When rafting the Váh River near the town Sereď, the floodplain forest on the right bank of the river is worth a visit. The forest park on "Old Bridge" street naturally turns north into the wild nature full of life.

The Bayley Bridge, named after the designer, is worth a visit in this part of town.